سه شنبه ساعت 12 شهرری 

امروز فضای شعر ما طوفانیست 

ابری هوا و آسمان بارانیست 

ازچشم شفق غزل سرازیرشده 

صحبت زغروب مشفق کاشانیستتاريخ : شنبه چهارم بهمن 1393 | 19:34 | نویسنده : آرزو |