دلم در روضه ها یت می زند سر !

 

 کشیده رسم ماتم را  ز معجر!

 

مرا پیچید در یک طرفه العین

 

  صدای گلپر ترسیم  آخر!

 

                                             التماس دعا      

 تاريخ : دوشنبه پنجم آبان 1393 | 21:31 | نویسنده : آرزو |